Godło Polski

Szkolne koło PCK

 

PLAN SZKOLNEGO KOŁA PCK

Założenia ogólne:

  • promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa,
  • propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego,
  • kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • profilaktyka uzależnień,
  • kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

Rok 2019/2020

 

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Zdrowe Nutki

Uczniowie kasy II b wzięli udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Higieniczne Odział w Kielcach i Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Busku-Zdroju. Uczniowie Aleksandra Gumuła, Emilia Podyma, Maja Gierka, Magdalena Banach, Zuzanna Strąk, Alicja Sanecka i Patryk Mącznik zaśpiewali piosenkę  pt. Zdrowo żyć”  autorstwa uczennicy Zuzanny Banaś z klasy VI a. 

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

Jest to program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Członkowie szkolnego Koła PCK mocno zaangażowali się w pracę w programie: zaplanowali działania, podzielili obowiązki pomiędzy poszczególne grupy, przystąpili do realizacji i poczynili pierwsze kroki. Uczniowie wykonali prezentacje, makiety, plakaty.

Pracę w programie uczniowie rozpoczęli od pytań : „Czy zdrowo żyjemy?”, „Czy jesteśmy aktywni?”

Uczniowie klas piątych stworzyli prezentację na temat zdrowego stylu życia,  przedstawili 10 zasad zdrowego odżywiania.

Zasady prawidłowej, zbilansowanej diety dzieci przedstawiły również poprzez wykonanie makiety Talerz zdrowia”, co sprawiło im wiele radości.

 

 

Realizacja III edycji programu  edukacji zdrowotnej

„Bieg po zdrowie”

Już po raz trzeci uczniowie klas IV wzięli udział w programie antynikotynowej edukacji zdrowotnej. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Uczniowie poznali konsekwencje jakie niesie ze sobą palenie papierosów, obliczali koszty palenia , co zmniejszy prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia.

 

XXVIII edycja

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Polskiego Czerwonego Krzyża

28 listopada 2019 r. uczniowie z  klas VII i VIII wzięli udział w etapie szkolnym XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia  PCK.  Do etapu szkolnego przystąpiło

9 uczniów. Uczeń klasy VII b - Jakub Banaś zakwalifikował się do etapu rejonowego, który odbył się 14 grudnia 2019 r., gdzie zajął II miejsce.

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowany był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowany do dzieci z IV klas.

Głównym celem programu było opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadziły wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, tworzyły antyreklamę dla papierosów. Uczniowie poznali konsekwencje jakie niesie ze sobą palenie papierosów co zmniejszy prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach poprzez dyskusje, wymieniali spostrzeżenia, refleksje i pomysły. Nauczyli się, jak asertywnie bronić swoich praw i odmawiać, aby być w porządku w stosunku do siebie i innych. Zajęcia przyczyniły się do zwiększania wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 

 

Akcja charytatywna

Tradycyjnie jak co roku szkolne koło PCK zorganizowało akcję charytatywną na rzecz Domu Dziecka w Pacanowie. Na ten cel zebraliśmy dużo zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy, ubrań i środków czystości. W akcję zaangażowali się uczniowie całej szkoły i wszystkie grupy przedszkolne. Atrakcyjnym zwieńczeniem akcji było spotkanie członków koła PCK i opiekunów z mieszkańcami Domu Dziecka, wspólne rozmowy, wykonywanie stroików bożonarodzeniowych, poczęstunek.

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl