Godło Polski

Stołówka szkolna

 

 

Wysokość wpłat za obiady: 

 

 grudzień 2020 r.

od 01.12.2020 r. do 23.12.2020 r

 

 

Przedszkole:

5,50 zł x 17 dni  =  93,50 zł

Pracownicy:

6,58 x 17dni = 111,86 zł  (dodatkowo dopłacić za 12 i 13 listopad  tj. 2 x 6,58 = 13,16 zł)

RAZEM do zapłaty 125,02 zł

Klasy 0:

3,50 zł x 17 dni = 59,50 zł  (dodatkowo dopłacić za 12 i 13 listopad  tj. 2 x 3,50 zł = 7,00 zł)

RAZEM do zapłaty  66,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

Od października 2018 r. wpłaty za obiady dokonywane mogą być wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły, liczy się data wpływu na konto szkoły. 

Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy:     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy 

                    ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica

Numer rachunku odbiorcy:   21 8519 0005 0010 0010 0322 0006 

Kwota:  .... zł (kwota za pełny miesiąc) 

Nazwa zleceniodawcy:  Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego 

Tytułem: Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać miesiąc, imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

 

Deklaracje zgłoszenia do korzystania ze stołówki szkolnej można pobrać ze strony szkoły - zakładka w menu bocznym Dokumenty.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl