Godło Polski

Rada Rodziców

 

 

   Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 25,00 zł od każdego dziecka. Wpłaty można dokonać: 

  • w sekretariacie szkoły 
  • na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Stopnicy

Nr konta bankowego: 86 8519 0005 0011 0012 8414 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia. Zebrane pieniądze wykorzystywane są na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych, nagrody, wyróżnienia, itp.

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl