Godło Polski

Organizacja pracy w klasach I – III

 

Szanowni Rodzice

 

1.  Od 18 stycznia 2021 r. w klasach I–III lekcje odbywać się będą według planu, który obowiązywał podczas zajęć stacjonarnych we wrześniu i październiku.

2. Uczniowie klas I–III dowożeni przez rodziców przychodzą do szkoły w godzinach 7:45 do 8:00. Prosimy również o punktualny odbiór dzieci po zakończonych zajęciach.

3. Świetlica szkolna tylko dla uczniów, których rodzice ze względu na czas pracy zawodowej nie mogą zapewnić dziecku opieki.

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w autobusach szkolnych – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Na terenie szkoły wszyscy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

7. Uczniowie klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych, zajęcia wg obowiązującego do tej pory planu lekcji.

 

Organizacja pracy szkoły od 18.01.2021 r.:

 

Wejście

Klasa

Wychowawca

Nr sali

Szatnia

Wejście od strony Gimnazjum

I A

Anna Majcher

41G

Sala nr 17

(szatnia gimnast. Chł.)

I C

Bogusława Stolicka

38G

Sala nr 18

(szatnia gimnast. Dz.)

II A

Alicja Bednarz

14

Szatnia sala nr 37G

Wejście od strony Liceum

I B

Marzena Wiśniewska

14L

Wejście liceum

(korytarz w liceum)

II B

Małgorzata Borowiec

9L

Wejście liceum

(korytarz w liceum)

Wejście od strony Szkoły Podstawowej

II C

Dorota Fortuna

47

Szatnia Szkoła Podstawowa

III A

Halina Prasałek

31

Szatnia Szkoła Podstawowa

III B

Teresa Guca

38

Szatnia s. nr 1

(przy świetlicy SP)

 

Legenda:

G – budynek gimnazjum

L – budynek liceum

SP – budynek szkoły podstawowej

 

 

Plan dowozów i odwozów uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Stopnicy

Autobus nr 1.

Dowóz:

 1. 7:10 – Stopnica – Podlasek – Smogorzów – Konary – Smogorzów – Topola – Stopnica

Odwóz:

 1. 13:00 - Stopnica – Podlasek – Smogorzów – Konary – Smogorzów – Topola – Stopnica

Autobus nr 2.

Dowóz:

 1. 7:10 – Stopnica – Mietel – Szczeglin - Mariampol – Borek  – Suchowola – Szklanów – Stopnica

Odwóz:

 1. 13:00 – Stopnica – Mietel – Szczeglin – Mariampol – Borek – Suchowola – Szklanów – Stopnica

Autobus nr 3.

Dowóz:

 1. 7:10 – Stopnica – Białoborze – Nowa Wieś – Klepie Górne – Klępie Dolne – Białoborze – Falęcin Nowy – Stopnica

Odwóz:

 1. 13:00 - Stopnica – Białoborze – Nowa Wieś – Klepie Górne – Klępie Dolne – Białoborze – Falęcin Nowy – Stopnica

Autobus nr 4.

Dowóz:

 1. 7:10 – Stopnica – Prusy – Skrobaczów – Szczytniki – Strzałków Zasadzie – Ruczynów – Strzałków - Kuchary – Stopnica

Odwóz:

 1. 13:00 - Stopnica – Prusy – Skrobaczów – Kuchary – Strzałków – Ruczynów – Strzałków Zasadzie – Szczytniki – Stopnica

Gimbus

Dowóz:

 1. 7:00 – Stopnica – Kargów – Żerniki – Czyżów – Dziesławice – Jastrzębiec – Falęcin Stary – Kąty Nowe – Stopnica

Odwóz:

 1. 13:00 – Stopnica – Falęcin Stary – Jastrzębiec – Żerniki – Kargów – Dziesławice – Czyżów – Stopnica

Mikrobus

Dowóz:

 1. 6:50 – Stopnica – Klepie Dolne – Stopnica
 2. 7:30 – Stopnica – Klępie Górne – Białoborze Hektary – Stopnica
 3. 7:50 – Stopnica – Smogorzów – Stopnica

Odwóz:

 1. 12:45 – Stopnica – Smogorzów – Stopnica
 2. 13:05 – Stopnica - Klępie Dolne - Stopnica
 3. 13:30Stopnica – Klępie Górne – Białoborze Hektary – Stopnica

 

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl