Godło Polski

BÓG… HONOR… OJCZYZNA…

 

BÓG… HONOR… OJCZYZNA…

 

11 listopada 1918 roku jest jedną z ważniejszych dat w dziejach Polski. Przez półtora wieku kilka pokoleń Polaków dążyło do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Niepodległość wywalczyli sobie sami Polacy, wykorzystując sprzyjające okoliczności historyczne. Każde pokolenie składało ofiary z krwi, walcząc w powstaniach przeciwko zaborcom. Wszystkie te powstania kończyły się klęską, ponieważ zaborcy wspólnie walczyli przeciwko Polsce.

Spełniły się jednak nadzieje i pragnienia  Polaków, gdy w sierpniu 1914 roku wybuchła wojna między Rosją a Niemcami i Austrią. Dnia 3 VIII 1914 r. Komendant Główny Józef Piłsudski ogłosił mobilizację organizacji strzeleckich i sformował Pierwszą Kompanię Kadrową, która włączyła się do działań wojennych z Rosją po stronie Austrii.

11 listopada 1918 roku zakończyła się wojna. Powstała niezwykła sytuacja- wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę i nie byli już w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego. Powstało kilka ośrodków władzy. Potrzebny był człowiek, który potrafiłby je zjednoczyć i stworzyć jeden centralny rząd. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski. Zwolniony z niemieckiego więzienia w twierdzy Magdeburg, 10 listopada przybył do Warszawy.  11 listopada 1918 roku przejął władzę nad wojskiem. Wkrótce przekazano mu resztę uprawnień i został Naczelnikiem Państwa Polskiego.

Dziś często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele potrzeba było do ich rozwiązania pracy i pieniędzy, myśli politycznej i ekonomicznej, inicjatywy i codziennego trudu. Dziś, w 102 rocznicę odzyskania niepodległości, warto zwrócić wdzięczną myśl ku naszym dziadkom i pradziadkom, wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska.

 
Tadeusz Różewicz

Oblicze ojczyzny

ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna

miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko
pierwsza miłość
las na horyzoncie
groby

w dzieciństwie poznaje się
kwiaty, zioła, zboża
zwierzęta
pola łąki
słowa owoce

ojczyzna się śmieje
na początku ojczyzna
jest blisko
na wyciagnięcie ręki

dopiero później rośnie
krwawi
boli

 

W naszej szkole tegoroczne obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości, ze względu na otaczającą nas rzeczywistość, mają specyficzny charakter. Nie spotkamy się wspólnie na uroczystej akademii, jednakże uczniowie klas IV- VIII naszej szkoły mieli możliwość wyrażenia swoich patriotycznych postaw poprzez liczny udział w konkursie plastycznym pt. ,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Klasy  I-III udekorowały swoje sale wykonanymi własnoręcznie biało- czerwonymi chorągiewkami, kwiatami oraz kotylionami.

 


 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl