Godło Polski

Informacja Dyrektora ZS-P

 

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych.

W związku z powyższym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy wprowadza się  następujące zmiany:

  1. Nauczaniem zdalnym od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. objęci są uczniowie klas IV – VIII.
  2. Podstawą komunikacji jest dziennik elektroniczny Vulcan, platforma G Suite oraz poczta elektroniczna.
  3. Lekcje zdalne będą prowadzone w czasie rzeczywistym (on–line), zgodnie z planem lekcji. Obecność ucznia będzie sprawdzana na podstawie połączenia w czasie lekcji.

 

Uczniowie klas I – III uczestniczą w lekcjach w budynku szkoły zgodnie z obowiązującym planem.

Praca Przedszkola nie ulega zmianie.

Informacje na temat funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy będą podawane na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

 

                                                                 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

                                                                    Leokadia Ziętarska

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl