Godło Polski

Organizacja pracy szkoły w czerwonej strefie

 

Organizacja pracy szkoły  w czerwonej strefie

 

     Od 17 października 2020 r. powiat buski został objęty czerwoną strefą, co wiąże się między innymi z ograniczeniami w transporcie zbiorowym - dowozie dzieci do szkoły.

W w/w strefie pojazdem można przewozić tyle osób ile wynosi 50% miejsc siedzących. W związku z tym zwracamy się do rodziców/prawnych opiekunów, aby rozważyli możliwość dowozu dziecka we własnym zakresie. Ta forma będzie w obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej bezpieczną formą transportu.

W nadchodzącym tygodniu rozkład jazdy autobusów szkolnych ulegnie zmianie. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Jednocześnie prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w szkole do niezbędnego minimum. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie z nauczycielem umawia się za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik). Podczas spotkania zarówno nauczyciel jak i rodzic mają obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra.

 

                                         Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Stopnicy

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl