Godło Polski

List do Uczniów i Rodziców

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

   Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w niełatwej dla nas wszystkich sytuacji.  Będzie to rok szczególny. Czeka nas  wielkie wyzwanie - nauka w czasie pandemii i podniesionego reżimu sanitarnego.

Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

   Uczniów i Rodziców proszę o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej szkoły procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19.

Minimalizować ryzyko możemy przez podejmowanie przemyślanych działań, między innymi poprzez zastosowanie się do obowiązku dezynfekcji rąk, częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole oraz przebywanie w wyznaczonych miejscach.

  • Uczniowie będą się uczyć się w przydzielonych na stałe salach lekcyjnych.

  • Uczniowie klas I-III uczą się i przebywają w swoich salach pod opieką wychowawców.

  • Uczniowie klas IV-VIII w czasie przerw przebywają w obrębie przydzielonej sali lekcyjnej.

Bardzo istotnym jest zachowanie dystansu społecznego. Dlatego w miejscach wspólnych ciągów komunikacyjnych - hole, korytarze, szatnia, autobus szkolny,  gdzie spotykają się grupy uczniów z różnych klas, wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek. 

Stosowanie się do wytycznych sanitarnych, to nasza społeczna odpowiedzialność.

Drodzy Uczniowie, proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły. 

W tym czasie musimy wszyscy wykazać się dużą dozą  cierpliwości i odpowiedzialności. 

   Ze szczególną prośbą zwracam się do Rodziców najmłodszych dzieci, aby skrócić do minimum pobyt dziecka w świetlicy szkolnej. To miejsce sprzyja najbardziej interakcjom i wiąże się z mieszaniem grup klasowych.

   Życzę wszystkim zdrowego, bezpiecznego i dobrego roku szkolnego. Rodzicom życzę dobrej współpracy ze szkołą. 

 

                                                       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

                                                                         Leokadia Ziętarska

                    

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl