Godło Polski

Wakacje...

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie i Rodzice!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.  Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania.

Kończy się nietypowy  rok szkolny, w którym musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniami, jakie przyniosła nam sytuacja pandemii. Choć nie było nam łatwo, dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania dzieci, udało nam się zrealizować zamierzone cele.

Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom serdecznie dziękujemy za efektywną pracę. Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę Rodziców, którym słowa uznania należą się za owocną współpracę ze szkołą i za służenie swoją radą i pomocą.

Uczniom zaś gratulujemy zdobytych wysokich wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych uczniów, którym miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych.

Niech ten wakacyjny czas przyniesie Wam dużo słonecznych dni, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl