Godło Polski

Konsultacje dla uczniów kl. VIII

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

Informujemy, że od 25 maja uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Od 1 czerwca szkoła zorganizuje konsultacje dla uczniów klas IV-VII.

Uczniów chętnych do udziału w konsultacjach prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela danego przedmiotu (kontakt przez e-dziennik, w wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, przedmiot i zagadnienia do wyjaśnienia/poprawy) na dzień przed planowanymi konsultacjami w celu utworzenia grup konsultacyjnych.

Rodziców uczniów zgłaszających się na konsultację prosimy o zapoznanie się i dostarczenie do szkoły podpisanej ”Deklaracji dotyczącej udziału ucznia klas IV-VIII w konsultacjach na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19”.

Jednocześnie nadmieniamy, że podstawa programowa realizowana jest nadal w formie kształcenia na odległość.

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy sposób organizowania konsultacji dla uczniów klas  IV-VIII w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy.
  2. Deklaracja udziału w konsultacjach.
  3. Harmonogram konsultacji.

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl