Godło Polski

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Wyniki rekrutacji do Przedszkola i do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

  na rok szkolny 2020/2021

 

I  Do Przedszkola wpłynęły 222 wnioski, w tym:

  • 212 wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy,
  • 10 wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą.

W ramach kontynuacji  edukacji przedszkolnej wpłynęło - 146 wniosków.

Nowych wniosków o przyjęcie do Przedszkola wpłynęło - 76, w tym 7 spoza obwodu.

Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

W I etapie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do Przedszkola  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

 w ramach kontynuacji edukacji przedszkolnej:

  • 146 dzieci (zakwalifikowano wszystkich kandydatów),

 w ramach rekrutacji – (na wolne miejsca)

  • 76 dzieci  (nowych kandydatów z obwodu i spoza obwodu gminy). 

                   

 II  Do klas pierwszych wpłynęło 65  wniosków, w tym:

  • 64 wnioski kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy,
  • 1 wniosek kandydata  zamieszkałego poza gminą.

 Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

 W I etapie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do klas pierwszych 65 kandydatów.                                                                                            

 Dyrekcja ZS-P

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl