Godło Polski

Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej

 

PROJEKT  PRACOWNIA  EDUKACJI  EKOLOGICZN0-PRZYRODNICZEJ

 

  W naszej szkole od 30.09.2017 r. do 30.09.2018 r. realizowany jest projekt Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Cele edukacyjne projektu :

  1. Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
  2. Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
  3. Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.
  4. Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.
  5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie, że codziennie czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów maja ogromne znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego.

 Pracownia ekologiczno-przyrodnicza została wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach programu, w celu umożliwienia optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole, zostało przeszkolonych 4 nauczycieli.

  Pracownia jest wykorzystana do organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

 Planuje się organizację warsztatów ekologicznych, konkursów o tematyce ekologicznej, apeli, wystaw, wycieczek  i zajęć terenowych.

  W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są Koła Ekologiczno-Przyrodnicze dla uczniów klas IV i klas V. Opiekunami kół są p. Edyta Deroń i p. Henryka Chrabąszcz.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl