Godło Polski

Grochowiska 2014 - rajd harcerski

22 marca 2014r. drużyna harcerska z naszej szkoły uczestniczyła w "Rajdzie Powstania Styczniowego- Grochowiska 2014". Celem rajdu było propagowanie idei harcerstwa,  turystyki pieszej, zapoznanie z walorami turystyczno - historycznymi Ponidzia, uczczenie 151 rocznicy bitwy pod Grochowiskami - największej bitwy w regionie. Po dotarciu do Grochowisk harcerze gawędzili przy ognisku i piekli kiełbaski.

Drużyna wzięła udział w uroczystościach, które miały następujący przebieg;

  • powitanie gości przybyłych do Grochowisk,
  • wręczenie odznaczeń, uhonorowano przyjaciel hufca ZHP w Busku Zdroju- posła Czesława Siekierskiego "Laską Skautową"
  • apel poległych,
  • inscenizacja bitwy pod Grochowiskami.

Duże wrażenie na  harcerzach wywarła rekonstrukcja bitwy pod Grochowiskami, która bardzo realistycznie przedstawiła wydarzenia historyczne.

Harcerzami opiekowali sie drużynowi; Grażyna Żyglicka-Paradziej i Jarosław Ambroży.

Na chwilę wspomnień zapraszamy do galerii zdjęć.

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl